Plafond Stucwerk

Gladpleister-plafond

Dat is een laag gips van 5mm tot 1cm dik die wordt aangebracht op betonplaten en stucplaten die daarna gesausd dient te worden.

Spackspuitwerk

Het spack word machinaal aangebracht op vlakke ondergronden. Spuitspack is een kalkvrije pasta wat kant en klaar in zakken zit dat in de spuitmachine wordt gegoten. Deze heeft een draaiworm waardoor de pasta door de slang wordt geperst. Bij de spuitmond wordt er lucht met de pasta vermengt en hierdoor ontstaat er nevel. Door de juiste vermenging van pasta en lucht te gebruiken is het mogelijk om spuitspack zowel met fijne als met grove structuur aan te brengen.

Plafonds

Spuitspack wordt meestal op plafonds gespoten maar kan ook eventueel op wanden aangebracht worden. Spuiten op kleur doen wij niet wel projectmatig, het sauzen in de gewenste kleur is wel mogelijk.

Schuurplafond

Is een plafond wat in 1 tot 5 mm is op gezet en wordt daarna geschuurd met een schuurblok, waardoor je een vlam effect krijgt, fijn of grof. Het schuur-effect wordt bereikt door het aanbrengen van slagen in de aangebrachte schuurgips. Zowel in direct als indirect licht is dit schuureffect goed zichtbaar.

Daglicht

Bij daglicht ziet een schuurplafond door de veranderende lichtval in de seizoenen, er telkens iets anders uit. Een geschuurd plafond zal u dan ook niet snel vervelen. Het kan tevens ook op wanden aangebracht worden.

Stukadoorswerk

Onder stukadoorswerk wordt het volgende verstaan:

De voorbereidingswerkzaamheden die u verricht voordat u kunt overgaan tot het eigenlijke stucwerk

  • het eigenlijke stucwerk.
  • Het eigenlijke stucwerk bestaat uit het herstellen van een bestaande stuclaag of het aanbrengen van een nieuwe stuclaag.

Het gaat hier om handmatig of machinaal verwerken, aanbrengen en afwerken van een of meer lagen cement, gips, kalk, of kunststof gebonden pleister in pasteuze vorm. Bij voorbeeld diverse soorten kant-en-klare mortels, sierpleister zoals spachtel-, structuur- of decoorpleister en marmerpleister en spuitpleister. Ook het aanbrengen van decoratieve lijsten, ornamenten en dergelijke valt hieronder De volgende werkzaamheden vallen onder voorbereidingen van het stukadoorswerk:

  • Lossteken van de loszittende stuclaag
  • Voorbereiden van de ondergrond voor het stucwerk, zoals voorlijmen, impregneren, opruwen of reinigen en het stellen van stukadoorsprofielen
  • Aanbrengen van zogenoemde pleisterdragers voor onder andere plafondwerk, zoals stucanet, s teengaas en stucplaten die worden afgewerkt als stucwerk
  • Afplakken van de omgeving van de ondergrond en het afdekken van de ruimtes waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze voorbereidingswerkzaamheden worden meestal niet afzonderlijk gefactureerd, maar vallen binnen de prijs van het schilderwerk.